Drenaż

Drenaż to system odwodnienia, usunięcie wód gruntowych, cieczy lub gazów do poziomu systemów odprowadzających.

Zastosowanie systemów drenażu: drenaże z uszczelnianiem, np. w składowiskach odpadów, garażach podziemnych, podczas budowy tuneli.

Systemy drenażu można zakupić jako elementy pojedyncze lub jako elementy złożone. Elementy złożone składają się z warstwy filtrów oraz warstwy filtracyjnej. Systemy odwadniania z geosyntetyków zastępują kosztowne warstwy odwadniające z mineralnych materiałów budowlanych.

By funkcja odwadniająca warstwy filtracyjnej pozostała na długi okres czasu sprawna, nakłada się filtry z geosyntetyków na warstwę filtracyjną. Do wszelkiego rodzaju zadań filtrów nadają się szczególnie mechanicznie wzmocnione włókna (zobacz filtry).