Secudrain

Secudrain® to trójwymiarowy system odwadniający, składający się z warstwy filtracyjnej i minimum jednej warstwy filtrów, które chronią warstwę filtracyjną przed szlamem. Wszystkie warstwy są ze sobą powiązane. Secudrain® odprowadza ciecze oraz gazy.

Secudrain® znajduje zastosowanie jako drenaż w składach odpadów i budownictwie drogowym. Produkt ten jest ochroną, filtrem i matą drenażową w jednym, co sprawdziło się szczególnie w składach odpadów. Secudrain® wykorzystywany jest do odprowadzania wody nadciśnieniowej lub jako pas drenażowy. Zarówno włókniny filtracyjne jak i struktura drenażu są wymiarowane. Surowiec ten może zostać wybrany w zależności od występujących w podłożu lub wodzie infiltracyjnej zanieczyszczeń. Secudrain® znajduje zastosowanie w budowie domów, tuneli, dachów.

Secudrain® odporny jest na mechaniczne obciążenia. Odporny jest na występujące naturalnie w podłożu wszelkie chemiczne i biologiczne wpływy. Podczas innych ataków chemicznych zaleca się surowiec PEHD. Włókniny mają długotrwale zdolności filtracyjne, dzięki czemu zapewnia się bezciśnieniowy przepływ elementów drenażu oraz funkcjonalność systemu. Zastosowanie mechanicznie wzmocnionych włóknin prowadzi do wysokiego kątu stykowego, szczególnie w stromych zboczach. Punkcyjne połączenie filtrów i warstw filtracyjnych zapewnia w Secudrain® wysokie przeniesienia sił systemu.

Secudrain® jest szybki w montażu, gdyż filtry, drenaże i urządzenia ochronne zostają założone podczas jednej operacji. Zaleta: można zaoszczędzić koszty. 10 000 m2 Secudrain® może zaoszczędzić transport oraz zastosowanie ok. 3 000 m2 żwiru.

Jedna do dwóch osób mogą bez większych problemów nosić i rozwijać rolki. Secudrain® może być montowany niezależnie od warunków pogodowych. Łatwo się dopasowuje, nawet najtrudniejsze podłącza budowlane nie są problemem.

Secudrain® wyróżnia się dzięki wielostronnym możliwościom zastosowania.