Geosyntetyki NAUE

Terrafix®
Poliestrowe (PET) geowłókniny filtracyjne dla budownictwa wodnego.

Funkcje: Filtry, Opakowania,

[Więcej...]

Carbofol®
Ekstrudowane geomembrany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) - gładkie i strukturowane. Funkcje: Uszczelnianie,

[Więcej...]

Secutex®
Polipropylenowe (PP) geowłókniny ochronne i separacyjne.

Funkcje: Filtry, Izolacje, Ochrona

[Więcej...]

Bentofix®
Igłowane maty bentonitowe.

Funkcje: Uszczelnianie,

[Więcej...]

Secudrain®
Maty drenażowe.

Funkcje: Drenaż,

[Więcej...]

Secumat®
Maty przeciwerozyjne.

Funkcje: Ochrona przed erozją

[Więcej...]

Secugrid®
Geosiatki do wzmacniania gruntu, odmiany polipropylenowa (PP) oraz poliestrowa (PET). Funkcje: Zbrojenie

[Więcej...]