Izolacje

Jako warstwa izolacyjna zapobiegają geosyntetyki mieszaniu się sąsiednich warstw podłoża oraz materiałów wypełniających. Zastosowanie znajdują: włóknina, tkaniny, geokompozyty z syntetycznych z polimerów. Wybór odpowiednich produktów zależny jest od ziaren materiałów warstw nośnych i oczekiwanych obciążeń poprzez przemysł budowlany.

Geosyntetyki muszą wytrzymać bez uszkodzeń przemysł budowlany oraz pozostać bez defektów w zastosowaniu przy konstrukcjach. Geosyntetyki znajdują zastosowanie w wykopach i fundamentach. Najważniejsze strefy zastosowania geosyntetyków jako warstwy izolacyjnej to: budowa dróg, ulic, torowisk, składowisk odpadów, boisk i placów sportowych, w ogrodach i w rolnictwie.

Mechanicznie wzmocnione włókniny nadają się szczególnie do tej funkcji, ponieważ bardzo dobrze dopasowują się (dzięki ich wysokiej rozciągliwości) do nierównych oraz rozciągliwych podłoży. Podczas przebijania się kamienia ważna jest ich wysoka rozciągliwość. Włókna układają się wokół kamienia i uniemożliwiają uszkodzenie włóknin.