Ochrona

Syntetyczne taśmy uszczelniające, powleczone części, ale również i inne części budowli muszą być chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami. Bez ochrony mogą wystąpić uszkodzenia poprzez ostre krawędzie, nierówności podłoża lub poprzez osunięcie się osłony.

Jako warstwę ochronną stosuje się włókniny i geokompozyty. Do geokompozytów należą głównie tkaniny i wzmocnione włókniny, podwójne tkaniny oraz włókniny z mineralnym wypełnieniem. Dla funkcji ochronnej oprócz grubości warstwy geosyntetyków/elementów i masy powierzchni znaczenie ma również przebicie.

Włókniny i geokompozyty znajdują zastosowanie w budowie składów odpadów oraz tuneli jako ochrona syntetycznych taśm uszczelniających.

Potwierdziło się zastosowanie grubych, mechanicznie wzmocnionych włóknin jako warstwy ochronnej. Depotex® PEHD-włókniny z masą na powierzchnię 2000 g/m˛ posiadają np. jako jedyna warstwa ochronna syntetycznych taśm uszczelniających zezwolenie BAM. W obszarze zastosowania z niewielkimi obciążeniami (np. w uszczelnianiu piwnic) używa się mechanicznie wzmocnionych włóknin o masie na powierzchnię większej lub równiej 300 g/m˛.