Secugrid

Secugrid® to geosiatki o płaskim ruszcie z węzłami łączonymi termicznie. Znajdują one zastosowanie w różnych gałęziach budownictwa, w nawierzchniach drogowych, nasypach.

Siatka zbrojeniowa Secugrid® znajduje zastosowanie podczas budowy nawierzchni drogowych na mało nośnym podłożu, do zabezpieczania stromych nasypów, konstrukcji oporowych, wałów ochronnych. Geosiatki posiadają wytrzymałość od 30 kN/m do 600 kN/m. Kombinacje z Combigrid otwierają nowe możliwości zastosowania.

Rozciąganie konstrukcji wynosi 0%, dzięki czemu nie dochodzi do zniekształceń w połączeniu z materiałem wypełniającym. Sztywna siatka, dzięki płaskim rusztom, odporna jest na wszelkie wpływy otoczenia jak i na wpływy atmosferyczne w globalnym teście UV. DIN ISO 9000 gwarantuje wysokie standardy jakości. Niektóre typy siatek Secugrid® posiadają zezwolenie Urzędu Transportu Kolei dla stosowania w różnych gałęziach budownictwa (w tym kolejowego).

Secugrid® jest łatwy i szybki w montażu, dzięki czemu można zmniejszyć ilość zatrudnionych osób, co prowadzi do zmniejszenia kosztów. Różne rozwiązania geosiatek Secugrid® redukują grubość nawierzchni, umożliwiają rezygnację z wymiany podłoża (przy miękkim oraz słabym podłożu), zapewniają zabezpieczenia stromych nasypów.

Montaż Secugrid® odbywać się może niezależnie od warunków atmosferycznych; załączona instrukcja zapewnia odpowiednie rozłożenie. Montaż odbywa się na budowie za pomocą zwykłych narzędzi. Zakładki są łatwe do wykonania. Dzięki różnym możliwością zastosowania można stosować na nasypach różne formy geometryczne.

Secugrid® są sztywnymi i łatwymi do montażu geosiatkami. Dzięki wielostronności produktów Q oraz R-geosiatek można je stosować w prawie wszystkich gałęziach budownictwa. Cena tego produktu obniża koszty budowy, a produkt ten przyjazny jest dla środowiska.