Uszczelnianie

Uszczelnianie jest bardzo ważne, jeżeli bierzemy pod uwagę ochronę środowiska jak i wód gruntowych oraz zdolność użytkowania i trwałość budowli.

Syntetyczne taśmy uszczelniające osiągnęły ważną rolę w budownictwie jako bardzo szczelne bariery przeciwko cieczom oraz gazom. Dotyczy to w szczególności budownictwa wodnego oraz budowy tuneli jak i składowisk odpadów.

Głównie zastosowanie znajdują syntetyczne taśmy uszczelniające wykonane z polietylenu o różnej gęstości jak i modyfikacji oraz o grubości powyżej 1,0 mm. Na podłożu, które ma być uszczelnianie, rozkłada się syntetyczne taśmy uszczelniające. Następnie zostają one ze sobą zgrzane. Folie syntetyczne o grubości 0.3 do 1.0 mm znajdują zastosowanie, jeśli oczekiwane jest niskie obciążenie. Dotyczy to głównie tymczasowych osłon oraz stawów ogrodowych.

Geosyntetyczne taśmy uszczelniające z gliny osiągają w niektórych obszarach coraz większe znaczenie. Funkcję uszczelniającą przejmuje Bentonit.

W Niemczech podczas budowy składowisk odpadów używa się głównie syntetycznych taśm uszczelniających (dopuszczone przez BAM) o grubości większej lub równiej 2,5 mm. Podczas ochrony wód gruntowych używa się natomiast głównie (dopuszczone przez DIBt) geosyntetycznych taśm uszczelniających, które posiadają warstwę sygnałową. Dzięki profilowanym powierzchniom można budować również bardziej strome skarpy oraz zbocza. Geosyntetyczne taśmy uszczelniające z gliny odporne są na wysychanie, zastosowanie znajdują (również z zezwoleniem DIBt) w uszczelnianiu powierzchni klasy 1. Geosyntetyczne taśmy uszczelniające z gliny, które posiadają dodatkowo iglice, z mechanicznie wzmocnionymi włóknami jako geosyntetyki kryjące oraz nośne nadają się szczególnie dla stromych zboczy, ponieważ można dzięki nim uzyskać większy kąt, niż z innymi geosyntetykami.