Zbrojenie

Zbrojenie znaczy m. in. rozłożenie pod albo między warstwami podłoża geosyntetyków do pobierania ciągów, celem polepszenia mechanicznych właściwości warstw podłoża.